Meet us at

11 – 11A – 13 – 15 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Thủ Đức City (District 2), Hồ Chí Minh City, Việt Nam

+81 (028) 3744 2991

info@auroraschool.vn / info@aurorareggio.com